نام و کد نمایندگی شماره تماس نمابر شهرستان آدرس
اسدا… قديمي-12802 32226857 32227181 بندرعباس بندرعباس-ميدان بلوکي به طرف دريا روبروي مجتمع زيتون جنب موبايل پلات داخل پاساژ تعميرگاه صداقت-قديمي32226857
يعقوب اوج هرمزي-12803   3354002 بندرعباس بلوار دکتر چمران ( خ استانداري) نبش چمران  45
افشين طاهريان – 12805 33338766 33338766 بندرعباس بندرعباس بلوار امام حسين شهرک امام رضا خ گوهرشاد انتهاي ک معين 2
Pin It

Leave a Comment