نام و کد نمایندگی شماره تماس نمابر شهرستان آدرس
سيد محمد رضا ميروکيلي-13001 32521073-32524869 32524869 مهريز يزد-مهريز-خ سيد مصطفي خميني جنب چهارراه صاحب الزمان خدمات فني ممتاز-آقاي ميروکيلي
حسن زارع استهريجي-13002 32528208 32528208 مهريز يزد-مهريز-خ سيد مصطفي خميني جنب سپاه پاسداران جهان تکنيک وليعصر-آقاي استهريجي
رضا عبدالهي-13004 35226159-35220120   يزد يزد-خ مطهري چهارراه 22 بهمن جنب مخابرات مرکزي-آقاي عبدالهي
حميد رضا باغشاهي-13005 36220089 36226515 يزد يزد-بلوار نواب صفوي جنب بريدگي اول لوازم خانگي باغشاهي-باغشاهي36220089
احمد دهستاني اردکاني-13006 32231617 32231617 اردکان يزد-اردکان-خ باهنر حد فاصل منبع آب و مهديه  تعميرگاه لوازم خانگي دهستاني
علي اصغر دهقان بنادکي-13007 36213397 36210545 يزد يزد-خ امام خميني شمالي حدفاصل بيمارستان سيد الشهدا و 4راه موزائيک سازي نبش ک شير محمدي تعميرگاه لوازم خانگي امت-بنادکي36213397
         
علي احمدي-13013 32821632 32826898 ابرکوه بزد-ابرکوه-خ نسفي- خدمات گلديران
Pin It

Leave a Comment